🦜 PROJEKTY MŠ

„Klokanovy školky“ – naše MŠ je jedna ze čtrnácti odborných týmů, které pořádají workshopy, které se zaměřují na vzájemné učení učitelů mateřských škol po celé České republice.
 
 „Projektové dny v MŠ Piaristická“ – Šablony II. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Z finančních prostředků v celkové výši 745 420,-Kč hradíme tyto aktivity: Projektový den ve škole. Projektový den mimo školu. 
Chůva – personální podpora MŠ.
 
„Medvídek Nivea“ – projekt, který pomáhá s aktivní integrací dětí předškolního věku a dětí s odloženou školní docházkou z různých sociálních skupin. Pomáhá předškolákům rozšiřovat jejich klíčové kompetence a připravuje tak děti k úspěšnému vstupu do základní školy.
Děti jedenkrát za rok dostávají různé pomůcky, grafomotorické listy, didaktické pomůcky, se kterými pedagogové pracují. 
 
MAP rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová“ – Pedagogové se pravidelně zúčastňují různých odborných seminářů,
které jsou přínosem k jejich práci.
Dvoudenní setkávání ředitelů škol, výměna zkušeností, přednášky, …
Veškeré semináře jsou pro pedagogy zdarma, což je velkým přínosem pro školu.